Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Opinions and Suggestions-E class

Για να πούμε τη γνώμη μας για ένα θέμα χρησιμοποιούμε κάποιες εκφράσεις όπως:
I think that...=νομίζω ότι....
I don't think that....=δεν νομίζω ότι...
In my opinion,...=κατά τη γνώμη μου,...
Π.χ. I think that football is better than basketball.
or I don't think that driving to work is good.
or In my opinion,smoking is bad for your health.

Για να προτείνουμε κάτι χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως:
Let's...=Ας...
Why don't we....?=Γιατί δεν....?
How about+ gerund (v-ing)=Τι λες να....?
Πχ. Let's go to the cinema.
or Why don't we go to the cinema?
or How about going to the cinema?

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Prepositions of time: in-on-at (theory)

Watch a video about the prepositions of time.
Δείτε ένα βίντεο για τις προθέσεις χρόνου και πότε τις χρησιμοποιούμε(το βίντεο είναι στην αγγλική γλώσσα αλλά με πολλά παραδείγματα κι εύκολο να το καταλάβετε - καλή εξάσκηση και για listening)