Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

A game for little princesses

Slide the tiles to match the picture of the princess.
Προσπαθήστε να φτιάξετε την εικόνα που βλέπετε βάζοντας τα τετράγωνα στη σειρά όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
Για να παίξετε πατήστε εδώ: Click here

A matching game

Try matching two or more pairs of animals, shapes, etc.
Παιχνίδι μνήμης: ταιριάξτε τα ζεύγη από τις εικόνες όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Για να παίξετε πατήστε εδώ: Click here

Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

What can you do with your own two hands?

Watch the video, do the quiz that follows and then think of ways you can use your own two hands to make a better world and present them to your classmates.
Δείτε το βίντεο, κάντε το κουίζ που ακολουθεί και τέλος βρείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας χέρια για να κάνετε τον κόσμο καλύτερο. Παρουσιάστε τις ιδέες σας στην τάξη.

Pink Panther!

Watch the Pink Panther video and do the quiz that follows.
Δείτε το βίντεο με το Ροζ Πάνθηρα και κάντε το κουίζ που ακολουθεί.

Comparatives and Superlatives

A ppt presentation on Comparatives and Superlatives including theory and practice.
Θεωρία και ασκήσεις για τον συγκριτικό και υπερθετικό των επιθέτων.

Comparatives and Superlatives

A video quiz on Comparatives and Superlatives.
Δείτε το βίντεο και κάντε το κουίζ (περιλαμβάνει συγκριτικό και υπερθετικό επιθέτων).